Verklaring omtrent gedrag

Het komt toch nog wel eens voor dat begeleiders aan de zijlijn van het sportveld betrokken zijn bij ongepaste / ongewenste intimidatie.

Daarom heeft het NOC NSF in samenwerking met de overheid verengingen de mogelijkheid geboden voor haar vrijwilligers een Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen.

 

Sportverzorging Oost Nederland maakt gebruik van deze mogelijkheid.

Als men zich aanmeldt als lid wordt er eerst een VOG voor ongepast / ongewenst gedrag aangevraagd.

Zijn er geen problemen kan en mag men lid worden.

Krijgt men geen VOG is men uitgesloten van lidmaatschap.

 

Krijgt men als Sportverzorger van Sportverzorging Oost Nederland te maken met een veroordeling betreffende ongepaste / ongewenste intimidatie is dit direct aanleiding tot beëindiging van het lidmaatschap.