Donateurs

Gebleken is dat er interesse is voor hetgeen Sportverzorging Oost Nederland doet en aanbiedt.

Door donateur te worden ondersteunt men de vereniging financieel.

 

Donateurs mogen niet masseren in het sportverzorgingsteam.

Wel kunnen ze alle technische avonden, voor leden prijzen, bijwonen.

Tevens zijn ze natuurlijk welkom bij heugelijke verenigingsmomenten.

 

Donateurs hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering maar geen stemrecht.