Contributie

De contributie voor Sportverzorging Oost Nederland is:

 

Contributie 2023 2024
Leden €25,00 €25,00
Aspirant leden €15,00 €15,00
Ereleden Geen Geen
Donateurs €20,00 €20,00