Algemene ledenvergaderingen

Minimaal één keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.

Te weten voor 30 juni van elk jaar!

Dit vindt plaats binnen de gemeente grenzen van Enschede, de plaats van statutaire vestiging.

Indien noodzakelijk kan er altijd een extra algemene ledenvergadering gepland worden.

 

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben leden, die niet geschorst zijn, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.