Lidmaatschap

 Sportverzorging Oost Nederland kent leden, ereleden en aspirant leden.

Daarnaast hebben we ook donateurs.

Wie kunnen lid worden van SON:

Leden van SON zijn in het bezit van een erkend diploma op het gebied van sportmassage en of sportverzorging, dan wel ingeschreven bij BIG.

Welke diploma‘s worden door SON erkend:

Sportverzorging Oost Nederland erkend in elk geval de volgende diploma’s:

 • Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)
 • Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage (V.O.S.)
 • Examen Stichting Perimedische Opleidingen (E.S.P.O.)

Tijdens de Algemene Leden Vergadering wordt besloten over de erkenning van niet genoemde opleidingen dan wel examens.

Aspirant leden

Zijn leden die een opleiding volgen tot sportmasseur / sportverzorger en tot aan hun diploma mee willen draaien in de verenging om zo een netwerk en kennis op te bouwen.

Men kan maximaal twee jaar Aspirant lid zijn.

Als Aspirant lid mag men de Algemene Leden Vergadering bijwonen. Men heeft echter geen stemrecht.

Heeft men het diploma behaald kan men lid worden.

Ereleden

Zijn leden die op bijzondere wijze iets voor de vereniging hebben gedaan of betekend.

Contributie

De contributie wordt betaald voor 1 jaar.

Te weten van 1 januari tot en met 31 december van het boekjaar.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering wordt de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.

Wat houdt SON lidmaatschap in:

 • Meerdere keren per jaar een digitale Nieuwsbrief ontvangen.
 • Diverse keren per jaar Technische Avonden bijwonen tegen zeer lage prijzen.
 • Eens per jaar een technische avond gratis bijwonen.
 • Tegen gereduceerde prijzen opleidingen volgen.
 • De Algemene Leden Vergadering bijwonen met het hebben van stemrecht
 • Via Ten Hag Assurantiën een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als Sportverzorger kunnen afsluiten
 • Men deel mag uitmaken van het Sportverzorgingsteam
 • Dat men verzekerd is als men onderdeel uitmaakt van het sportverzorgingsteam bij sportevenementen die Sportverzorging Oost Nederland ondersteunt
 • Eén keer per jaar als sportverzorgingsteamlid een gezellige avond aangeboden krijgt
 • Dat wij samen proberen de belangen van de sportverzorger zo optimaal mogelijk te behartigen
 • Ieder lid een Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag aangeboden krijgt
 • Er een Vertrouwens Contact Persoon opgeleid door het NOC NSF beschikbaar is

 

Opzeggen lidmaatschap 

Dit kan digitaal of per post.

Opzeggen kan bij het secretariaat tot en met 30 november.

Na 1 december is men verplicht voor het komende jaar de contributie gelden te betalen.

Persoonlijk

Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Ook niet door erfopvolging.