Ereleden

Momenteel heeft Sportverzorging Oost Nederland nog geen ereleden.

Tijdens een Algemene Leden Vergadering kan het bestuur een persoon voordragen als erelid.

Het is dan aan de Algemene Leden Vergadering of zij hier mee instemt.

 

Zodra er één of meerdere ereleden zijn, vermelden wij dat zo spoedig mogelijk.