Contributie

De contributie voor Sportverzorging Oost Nederland is:

 

Contributie 2017 2018 (bekend na de ALV)
Leden €25,00
Aspirant leden €15,00
Ereleden Geen Geen
Donateurs €20,00