Scholing

Technische avonden

Nascholing en bijscholing is en blijft belangrijk.

Sportverzorging Oost Nederland verzorgt daarom op jaarbasis enkele technische avonden.

Technische avonden zijn bedoeld om de kennis en vaardigheden van de sportverzorger te verbreden en of te verdiepen. Ook kan het een herhaling zijn van reeds aangeleerde vaardigheden.

Tijdens een technisch avond kunnen ook producten en diensten worden besproken.

Wilt u de Sportverzorgers van Sportverzorging Oost Nederland iets vertellen over uw product, dienst of kennis laat het SON dan weten. Dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn voor een Technisch Avond.

Technische Avonden vinden bij voorkeur plaats van 19:30 uur tot 21:45 uur!

Ben je lid van Sportverzorging Oost Nederland en heb jij een leuk idee voor een Technisch Avond laat het dan weten.

Samen maken we Sportverzorging Oost Nederland!


Opleidingen

Na het behalen van het erkende diploma sta je nog maar aan het begin van alles wat er op het gebied van sportverzorging mogelijk is.

Sportverzorging Oost Nederland heeft contacten met diverse opleiders in Nederland voor verdieping, verbreding en verruiming van je kennis.

Anno 2017 zijn deze opleidingen helaas nog door niemand erkend.

Sportverzorging heeft in Nederland nog een lange weg te gaan tot volledige erkenning.

Daarom is het zaak dat de Sportverzorger zelf zijn kennis, kunde en vaardigheden blijft vergroten.


Hulpverlening

Sportverzorging Oost Nederland streeft ernaar dat iedereen aan de zijlijn van het sportveld een EHBO diploma van het Oranje Kruis of Rode Kruis bezit.

Tijdens de opleiding Sportmassage behaalt de sportverzorger zijn Reanimatie / AED certificaat. Sportverzorging Oost Nederland organiseert dan ook herhalingscursussen Reanimatie / AED.

Sportverzorging Oost Nederland biedt de mogelijkheid tot het behalen van het EHBO diploma van het Oranje Kruis.


ABCDE methodiek

Speciaal voor de sportverzorgers aan de zijlijn is er door Ambulance Dienst Oost een cursus samengesteld. De cursus is vooral bedoeld voor betere overdracht.

De leerdoelen zijn:

* Overdracht aan de meldkamer ambulancezorg en ambulance personeel via de SBAR;

* ABCDE methodiek en de bijbehorende handelingen;

* ABCDE methodiek toepassen in een gespeeld scenario

Elk jaar zal er een herhalingsavond plaats vinden.

De ABCDE methodiek is een werkwijze waarbij hulp wordt verleend met het principe “treat first what kills first”. Met andere woorden: eerst de primaire (levensbedreigende) en vervolgens de secundaire c.q. tertiaire (niet-direct c.q. niet- levensbedreigende) letsels en stoornissen. Deze handelwijze heeft belangrijke voordelen omdat – naast een duidelijke houvast – door het volgen van deze methodiek (bijna) alle letsels en stoornissen ermee kunnen worden onderkend en behandeld.